Valtimon sykettä – Kesäkuun ensimmäisen päivän paiste ja sade kannustivat HR-toimijoita hienoihin ideoihin!

“Sydämellisen HR-tiimin kanssa pohdittiin HR:n roolia sytyttäjänä toiminnan muutoksille ja minkälaisia osaamisen kehittämisen keinoja on tai voisi olla.

Meitä oli 9 ministeröiden ja virastojen edustajaa innovoimassa ja testaamassa Orchidean Brainstroming -työkalua. Ja mitä saimmekaan aikaiseksi!

200 ideaa, joita jatkojalostettiin esiteltävään muotoon ja kommentoitiin. Jatkojalostetut ideat kehittyivät vielä yhteisötyöviikon jälkeenkin.

Työkalun käyttö mahdollisti nopeuden, yhteisen työstämisen ja ennestään tuntemattomien henkilöiden jouhevan yhteisen toiminnan.

Toivottavasti arkikiire ei sammuta syttymistä ja jatkamme kehittämistä :-).”

Eija Poutanen, ARA