Päivä MOW:ssa

“Työskentely MOW:ssa oli ihan kiinnostava kokemus. Ilmainen popcorn-tarjoilu oli virkamiehelle aika uutta, tilat olivat kuitenkin vähän perinteisempiä kuin odotin. Ainon kanssa työskentelimme samassa tilassa ja päivän paras anti olikin ehkä tämä ministeriörajat ylittävä verkottuminen ja kokemusten vaihto.

MOW:ssa vaikutti olevan runsaasti sekä päiväpassilla että pidempään työskenteleviä ja osa tiloista oli varattu siellä (pysyvästi?) toimiville pienille yrityksille. Minulle oli yllätys, että käyttäjille näytti olevan tarjolla myös työterveyspalveluja ja lastenhoitopalvelujakin oli suunnitteilla.

Osallistuin yhteisötyöviikon osana myös kokeilujen arviointia kehittävän VN TEAS –tutkimushankkeen avoimeen ohjausryhmän kokoukseen. Kokemus oli varsin hyödyllinen, sillä kokous tarjosi oman työni kannalta tärkeää tietoa ja kontakteja sekä mahdollisuuden välittää tietoa aihepiiriin liittyvistä oman ministeriömme toimista.”

Virve Hokkanen, YM

”Olin paikalla nelisen tuntia, lähinnä omia töitä tehden. Tilat vaikuttivat toiminnaltaan aika tutuilta (UM:n viestintäosasto on toiminut monitiloissa jo pari vuotta), lapsiakin meillä on ollut kylässä, vaikka mistään laajemmasta järjestetystä lastenhoidosta ei voida puhuakaan. Hyvä (ei-henkilöstö-)ravintola heti työtilojen yhteydessä oli iso plussa.”

Harri Kilpi, UM